Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Den učitelky v mateřské škole
Název práce v češtině: Den učitelky v mateřské škole
Název v anglickém jazyce: A Day of the Kindergarten Teacher
Klíčová slova: učitel, mateřská škola, etnografie, režim dne, kvalitativní výzkum
Klíčová slova anglicky: teacher, kindergarten, ethnography, day mode, qualitative research
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: PhDr. Dana Bittnerová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.10.2011
Datum zadání: 20.10.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:14.09.2012
Datum proběhlé obhajoby: 15.10.2012
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. Eva Richterová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK