Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Euthanasie a asistované suicidium v biblickém kontextu
Název práce v češtině: Euthanasie a asistované suicidium v biblickém kontextu
Název v anglickém jazyce: Euthanasia and assisted suicide in the biblical context
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Jabok (27-J)
Vedoucí / školitel: ThLic. Ing. René Milfait, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.10.2011
Datum zadání: 20.10.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.10.2011
Datum a čas obhajoby: 26.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2012
Oponenti: Bořivoj Kříž
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK