Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Postavení a činnost Finančního arbitra ČR
Název práce v češtině: Postavení a činnost Finančního arbitra ČR
Název v anglickém jazyce: Position and Activities of the Financial Arbitrator in the CR
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Hana Marková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.02.2006
Datum zadání: 19.02.2006
Datum a čas obhajoby: 18.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 18.05.2006
Oponenti: JUDr. Pavlína Vondráčková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK