Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Does prenatal methamphetamine exposure induce cross-sensitisation to drugs in adult male and female rats?
Název práce v češtině: Vyvolává prenatální expozice metamfetaminu zkříženou citlivost k drogám u dospělých samců a samic laboratorního potkana?
Název v anglickém jazyce: Does prenatal methamphetamine exposure induce cross-sensitisation to drugs in adult male and female rats?
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav normální, patologické a klinické fyziologie (ZRUŠEN 2015) (12-UFYZ)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.10.2011
Datum zadání: 20.10.2011
Datum a čas obhajoby: 17.03.2016 10:00
Místo konání obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:15.03.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:17.12.2015
Datum proběhlé obhajoby: 17.03.2016
Oponenti: prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.
  RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK