Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Role of immune and adipose cells in the development of adipose tissue inflammation induced by stress associated with obesity
Název práce v češtině: Role imunitních a tukových buněk při rozvoji prozánětlivého stavu tukové tkáně vyvolaného stresem spojeným s obezitou
Název v anglickém jazyce: Role of immune and adipose cells in the development of adipose tissue inflammation induced by stress associated with obesity
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav patofyziologie 3. LF UK (12-UFYP)
Vedoucí / školitel: Mgr. Lenka Rossmeislová, Ph.D.
Řešitel: RNDr. Jana Neubert, Ph.D. - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.10.2011
Datum zadání: 20.10.2011
Datum a čas obhajoby: 25.06.2015 14:30
Datum odevzdání elektronické podoby:12.06.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:07.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2015
Oponenti: RNDr. Monika Cahová, Ph.D.
  RNDr. Pavlína Daňková, Ph.D.
 
 
Předběžná náplň práce
ROZDELENO
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK