Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 323)
Detail práce
  
La conception phénoménologique de l´espace
Název práce v jazyce práce (francouzština): La conception phénoménologique de l´espace
Název práce v češtině: Fenomenologické pojetí prostoru
Název v anglickém jazyce: Phenomenological Conception of Space
Klíčová slova: fenomenologie, ontologie, prostor, prostorovost, Maurice Merleau-Ponty, Jan Patočka
Klíčová slova anglicky: phenomenology, ontology, space, spatiality, Maurice Merleau-Ponty, Jan Patočka
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: francouzština
Ústav: Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Pavel Kouba
Řešitel: Mgr. Eliška Fulínová, Ph.D. - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.10.2011
Datum zadání: 19.10.2011
Datum a čas obhajoby: 19.05.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.03.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:16.03.2016
Datum proběhlé obhajoby: 19.05.2016
Oponenti: prof. Karel Novotný, M.A., Ph.D., DSc.
  Étienne TASSIN
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK