Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Systém otroctva v tradičnej Kórei
Název práce v jazyce práce (slovenština): Systém otroctva v tradičnej Kórei
Název práce v češtině: Systém otroctví v tradiční Koreji
Název v anglickém jazyce: System of slavery in traditional Korea
Klíčová slova: Otroctvo, dedičné otroctvo, Čosŏn, jangban, neokonfucianizmus
Klíčová slova anglicky: Slavery, hereditary slavery, Chosŏn, yangban, neo-confucianism
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra sinologie (21-KSI)
Vedoucí / školitel: Mgr. Vladimír Glomb, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.10.2011
Datum zadání: 20.10.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.11.2011
Datum a čas obhajoby: 25.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomantka se ve své práci bude zabývat tématem otroctví v Koreji v předmoderní Koreji. Jejím úkolem bude zmapovat základní rysy korejské instituce otroctví v jejích oficiálních definicích a popisech a indikovat základní rysy tohoto systému pro dané období. Zvláštní pozornost bude věnována postoji státních institucí a oficiální historiografie k tomuto tématu.
Diplomantka postupovat následujícím způsobem:
a) Poskytne základní definici otroctví vhodnou pro korejské podmínky v komparaci se stávajícími obecnými teoriemi
b) Vymezí a popíše oblast pramenů, ze kterých lze rekonstruovat podobu korejského otroctví
c) Definuje základní právní problematiku vztahující se k tématu
d) Popíše základní problémy instituce (zejména v oficiálním diskursu panovnického dvora)
e) Shrne základní specifika otroctví v daném období s ohledem na další vývoj instituce
Seznam odborné literatury
Deuchler, Martina, Confucian Transformation of Korea: A Study of Society and Ideology, Harvard University Press 1992.
Hahm Pyong-Choon, The Korean Political Tradition and Law: Essays in Korean Law and Legal History, Royal Asiatic Society, Korea Branch, Sŏul 1982.
Ch’oe H ŭisuk, SŏnghoYi Ikŭi nobijedo kaehyŏngnon, Tongguk taehakkyo (dipl. práce) 2002.
Ch’oe Chonggo, Hanguk pŏp sasangsa, Sŏul taehakkyo ch’ulp’anbu, Sŏul 1989.
Kichung Kim, Unheard Voices: The Life of the Nobi in O Hwi-mun’s Swaemirok, in Korea Studies vol.27, 2004, str.108-137.
Kim Munsik, Sŏngho Yi Ikŭi Kija insik, in T’oegyehakkwa Hanguk munhwa 33, 2008.
Kim Bong-rae, Korean Nobi Resistance under the Chosun Dynasty (1392-1910), in Slavery and Abolition vol.24 nr. 2, 2004, str. 48-62.
Kim Tai-jin, A Bibliographical Guide to Traditional Korean Sources, Asiatic Research Center, Korea University 1976.
Palais, James B., Confucian Statecraft and Korean Institutions: Yu Hyŏngwŏn and the Late Chosŏn Dynasty, University of Washington Press 1996.
Salem, Ellen, The Landowning Slave: A Korean Phenomenon, in Korean History: Discovery of Its Characteristics and Developements, Hollym 2004, str.185-198.
Shaw, William, Legal Norms in a Confucian State, Institute of East Asian Studies University of California-Center for Korean Studies, Berkeley 1981.
Wŏn Chaerin, Sŏngho Yi Ikŭi „chomyŏng“ sinbunje kaehyŏk pangan, Sirhak sasang yŏngu vol. 29, 2009 str.89-113
Yi Tongin, Yulgokŭi sinbungwangwa sinbunjedo kaehyŏngnon, in Hanguk hakpo vol.79, 1994.
Yi Yŏnghun, Hanguksae issŏsŏ nobijeŭi ch’uiwa sŏnggyŏk, in No Myŏngho (ed.), Nobi, nongno, noye: yesokminŭi pigjosa 1998, str. 304-422.
Yŏn Chŏngnyŏl, Hanguk pŏpchesa, Hangminsa, Sŏul 1994.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK