Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Grassmanovy a vlajkové variety
Název práce v češtině: Grassmanovy a vlajkové variety
Název v anglickém jazyce: Grassmann and flag manifolds
Klíčová slova: Grassmannova varieta, vlajková varieta, homogenní prostor, izotropní grupa
Klíčová slova anglicky: Grassmann manifold, flag manifold, homogeneous space, isotropy group
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Vedoucí / školitel: Mgr. Lukáš Krump, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.10.2011
Datum zadání: 25.10.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.10.2012
Datum a čas obhajoby: 26.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.05.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:23.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2013
Oponenti: doc. RNDr. Svatopluk Krýsl, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Grassmannovy a vlajkové variety jsou důležitými příklady geometrických objektů. V práci bude kromě nezbytného teoretického základu z teorie variet a Lieových grup podán popis (reálných, příp. komplexních) Grassmanových a vlajkových variet, nalezena jejich dimenze, vysvětlena jejich souvislost s projektivními prostory, nalezena jejich izotropická grupa a vyjádření ve tvaru kvocientu dvou Lieových grup.
Seznam odborné literatury
L. Krump, V. Souček, J. Těšínský: Matematická analýza na varietách, Karolinum 1997
L. Conlon: Differentiable Manifolds, Second Edition, Birkhäuser 2001
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK