Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komentovaný překlad: Gleichstellung der Geschlechter im Lehrplan
Název práce v češtině: Komentovaný překlad: Gleichstellung der Geschlechter im Lehrplan
Název v anglickém jazyce: Annotated translation: Emancipate of genders in the curriculum
Klíčová slova: překlad, překladatelská analýza, Ch. Nordová, analýza, věrný překlad, volný překlad, překladatelský posun, překladatelský problém, metoda překladu, neutralizace, morfologie, lexikum, gramatika, syntax, stylistika
Klíčová slova anglicky: translation, translation analysis, Ch. Nord, analysis, faithful translation, free translation, translation shift, translation problem, translation method, neutralisation, morphology, lexis, grammar, syntax, stylistics
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav translatologie (21-UTRL)
Vedoucí / školitel: Mgr. Monika Žárská
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.10.2011
Datum zadání: 19.10.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.10.2011
Datum a čas obhajoby: 09.09.2013 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Věra Kloudová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK