Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Toxické látky ve výživě jako faktor chronických onemocnění
Název práce v češtině: Toxické látky ve výživě jako faktor chronických onemocnění
Název v anglickém jazyce: Toxic compounds in a diet as a factor of chronic diseases
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hygieny 3. LF UK (12-HYG)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.10.2011
Datum zadání: 19.10.2011
Datum a čas obhajoby: 17.06.2020 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.04.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:06.04.2020
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2020
Oponenti: prof. MUDr. Milena Černá, DrSc.
  prof. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK