Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Pojetí tělesnosti v díle Jana Patočky
Název práce v češtině: Pojetí tělesnosti v díle Jana Patočky
Název v anglickém jazyce: The Conception of Corporeity in the Work of Jan Patočka
Klíčová slova: tělo, fenomenologie, perspektiva, svět, vnímání
Klíčová slova anglicky: body, phenomenology, perspective, world, perception
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Studium humanitní vzdělanosti - Filosofický modul (24-FM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Taťána Petříčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.10.2011
Datum zadání: 19.10.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2012
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. Richard Zika, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK