Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mikrobiologický nález a hygiena dutiny ústní u pacientů s obličejovým rozštěpem
Název práce v češtině: Mikrobiologický nález a hygiena dutiny ústní u pacientů s obličejovým rozštěpem
Název v anglickém jazyce: Microbiological status and dental hygiene in patients with orofacial cleft
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Stomatologická klinika 3. LF UK a FNKV (12-STOM)
Vedoucí / školitel: MUDr. Wanda Urbanová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.10.2011
Datum zadání: 19.10.2011
Datum a čas obhajoby: 20.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2012
Oponenti: MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK