Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Právní podstata derivátů
Název práce v češtině: Právní podstata derivátů
Název v anglickém jazyce: The legal nature of derivatives
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Petr Kotáb, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.11.2011
Datum zadání: 23.11.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.09.2012
Datum a čas obhajoby: 25.09.2012 11:30
Místo konání obhajoby: 322
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2012
Oponenti: Ing. JUDr. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK