Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zadlužování a územní samospráva
Název práce v češtině: Zadlužování a územní samospráva
Název v anglickém jazyce: Indebtedness and local self-government
Klíčová slova: územní samosprávné celky, zadlužování, regulace zadlužování
Klíčová slova anglicky: local governments , debt , debt control
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Hana Marková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.11.2011
Datum zadání: 02.11.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.01.2014
Datum a čas obhajoby: 27.01.2014 12:00
Místo konání obhajoby: PF UK místnost č. 306
Datum odevzdání elektronické podoby:19.11.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:25.11.2013
Datum proběhlé obhajoby: 27.01.2014
Oponenti: prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Autor se v diplomové práci zabývá zadlužením územních samosprávných celků, tedy obcí a krajů, a regulací jejich zadlužování. Cílem diplomové práce je posouzení schopnosti současné právní úpravy regulace zadlužování územních samospráv působit jako dostatečná prevence jejich předlužení. Konečným výsledkem práce by mělo být zhodnocení této schopnosti a nastínění případných změn právní úpravy.


Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The author of the thesis deals with the debt of local governments, ie municipalities and regions, and control their debt. The aim of the thesis is to assess the ability of current legislation regulating the debts of local governments to act as a sufficient prevention of over-indebtedness. The end result of the work should evaluate the capabilities and outline any changes to legislation.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK