Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Syntéza antibakteriálně aktivních salicylanilidových esterů
Název práce v češtině: Syntéza antibakteriálně aktivních salicylanilidových esterů
Název v anglickém jazyce: Synthesis of salicylanilide esters with antibacterial activity
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra organické a bioorganické chemie (16-16120)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jarmila Vinšová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.10.2011
Datum zadání: 08.12.2011
Datum a čas obhajoby: 23.09.2013 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.09.2013
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2013
Oponenti: Mgr. Markéta Švarcová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Analýza současného stavu řešené problematiky
2. Provedení rešerše zadaných sloučenin v on-line databázích (Reaxys, Beilstein)
3. Seznámení se se základní laboratorní technikou potřebnou pro řešení zadaných cílů
4. Provedení vlastních experimentálních prací - syntéza, separace a čištění pomocí chromatografických metod, krystalizace, charakterizace získaných produktů běžnými fyzikálními konstantami
5. Sepsání diplomové práce
Seznam odborné literatury
On-line databáze, původní práce v odborných časopisech (Elsevier, Willey, atd.)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK