Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Právní úprava pojišťovacích zprostředkovatelů
Název práce v češtině: Právní úprava pojišťovacích zprostředkovatelů
Název v anglickém jazyce: Legal regulation of insurance agents
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.05.2006
Datum zadání: 15.05.2006
Datum a čas obhajoby: 15.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 15.05.2006
Oponenti: prof. JUDr. Hana Marková, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK