Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Tvar, povrchová struktura a mikrustruktura schránek suchozemských plžů a jejich funkce.
Název práce v češtině: Tvar, povrchová struktura a mikrustruktura schránek suchozemských plžů a jejich funkce.
Název v anglickém jazyce: Shape, surface and microstructural characteristics of landsnail shells and theirs function.
Klíčová slova: Mollusca, Gastropoda, suchozemský plž, ulita, tvar schránky, povrch schránky, vápenatá mikrostruktura
Klíčová slova anglicky: Mollusca, Gastropoda, land snail, shell, shell shape, shell surface, Calcitic microstructure
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.10.2011
Datum zadání: 18.10.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:21.08.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:21.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2013
Oponenti: doc. Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK