Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Podmínky prohlášení konkursu
Název práce v češtině: Podmínky prohlášení konkursu
Název v anglickém jazyce: Conditions for the Adjudication of Bankruptcy
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. František Zoulík, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.05.2006
Datum zadání: 10.05.2006
Datum a čas obhajoby: 10.05.2006 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 10.05.2006
Oponenti: JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK