Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Diversita měkkýších společenstev temperátních lesů: modelový případ Křivoklátska
Název práce v češtině: Diversita měkkýších společenstev temperátních lesů: modelový případ Křivoklátska
Název v anglickém jazyce: Diversity of molluscan assemblages of temperate forests: model case of Křivoklátsko
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D.
Řešitel: Mgr. Eliška Applová - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.10.2011
Datum zadání: 18.10.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:26.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2012
Oponenti: Mgr. Jana Dvořáková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK