Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problém kázně v současné české mateřské škole
Název práce v češtině: Problém kázně v současné české mateřské škole
Název v anglickém jazyce: Problem of discipline in the contemporary Czech nursery school
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.10.2011
Datum zadání: 18.10.2011
Datum a čas obhajoby: 31.05.2012 10:00
Místo konání obhajoby: Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:26.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2012
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PaedDr. Jana Havlová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce bude postavena na zhodnocení problému kázně a poslušnosti u dítěte předškolního věku v rodině a institucionální výchově.
Práce bude strukturována do dvou částí.
V části teoretické se bude zabývat:
- historickým vývojem kázně vycházejícím z pohledu na dítě,jeho možnostmi a pozicí ve výchovně vzdělávacím procesu
- základními charakteristickými pohledy na kázeň dnes (ze zorného úhlu filozofie, sociologie, psychologie a pedagogiky)
- vývojovou charakteristikou předškolního dítěte a jeho možnostmi respektovat daná pravidla v různých oblastech
V praktické části práce bude provedeno:
- šetření mezi respondenty z řad rodičů a učitelů
- pozorování dětí ve specifických situacích
- kresebný projev dítěte
- rozhovory
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK