Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Vliv kyseliny askorbové na parametry rovnice lisování
Název práce v češtině: Vliv kyseliny askorbové na parametry rovnice lisování
Název v anglickém jazyce: Effect of ascorbic acid on the parameters of compression equation
Klíčová slova: tablety, test stress relaxation, elastická a plastická deformace
Klíčová slova anglicky: tablets, stress relaxation test, elastic and plastic deformation
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Milan Řehula, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.10.2011
Datum zadání: 08.12.2011
Datum a čas obhajoby: 03.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2013
Oponenti: PharmDr. Pavel Ondrejček, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce bude zaměřena na teorii formování tablet. Bude zahrnovat tyto fáze:
1. Uvedení do problematiky
2. Zpracování literární rešerše z dané problematiky
3. Zpracování teoretické části práce
4. Provedení předpokusů a ověření metodik
5. Vyhodnocení výsledků
6. Písemné zpracování diplomové práce
Seznam odborné literatury
Alderborn, G., Nystrom, Ch: Pharmaceutical powder compaction technology. Basel, Marcel Dekker, Inc. 1995.
Well, J.I.: Pharmaceutical technology, London, Elliws Horwood, 1993
J. Pharm. Sci.,
J. Pharm. Pharmacol.
Čes. Slov. Farm.
Inter. J. Pharm.
Předběžná náplň práce
Práce se zabývá viskoelastickými vlastnostmi materiálů pomocí testu Stress relaxation.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The work deals with viscoelastic properties of materials by the stress relaxation test.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK