Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The effect of elicitors on the secondary metabolites production in vitro cultures -I.
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: The effect of elicitors on the secondary metabolites production in vitro cultures -I.
Klíčová slova: Elicitory, sekundární látky, kultury in vitro
Klíčová slova anglicky: Elicitors, secondary metabolites, cultures in vitro
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra farmakognozie (16-16180)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Lenka Tůmová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.11.2011
Datum zadání: 24.04.2013
Datum a čas obhajoby: 06.06.2013 10:30
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2013
Oponenti: PharmDr. Jan Martin, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
The aim of the diploma thesis is to evaluate the effects of ethephon (as abiotic elicitor) on the secondary metabolites in callus and suspension cultures . To find whether this abiotic ilicitor is able to increase production of secondary metabolites in cultures in vitro.
Seznam odborné literatury
Web of Science, Scopus, Biological abstract
Předběžná náplň práce
1. Preparation of nutrient media and cultivation of callus and suspension culture
2. Treatment of callus and suspension culture with abiotic elicitor in various concentrations
3. Preparation methanolic extracts from elicitor treated callus and suspension cultures
4. HPLC evaluation of secondary metabolites
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK