Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Evoluce vybraných karyotypových znaků u tetrapulmonátních pavoukovců
Název práce v češtině: Evoluce vybraných karyotypových znaků u tetrapulmonátních pavoukovců
Název v anglickém jazyce: Evolution of selected karyotype characters in tetrapulmonate arachnids
Klíčová slova: pavoukovci, meióza, pohlavní chromozomy, telomery, nukleolární organizátor, heterochromatin
Klíčová slova anglicky: arachnids, meiosis, sex chromosomes, telomeres, nucleolar organizer, heterochromatin
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jiří Král, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.10.2011
Datum zadání: 17.10.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:16.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2013
Oponenti: prof. doc. RNDr. František Marec, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK