Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
"Konečné řešení židovské otázky" v Německu ve světle moderní historiografie
Název práce v češtině: "Konečné řešení židovské otázky" v Německu ve světle moderní historiografie
Název v anglickém jazyce: German Final Solution of the Jewish Question in the Light of Modern HIstoriography
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Ústav židovských studií (28-10)
Vedoucí / školitel: PhDr. Lena Arava, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.10.2011
Datum zadání: 17.10.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.10.2011
Datum a čas obhajoby: 12.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.07.2012
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2012
Oponenti: doc. ThDr. Markéta Holubová, Th.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK