Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Elektrostatické generátory
Název práce v češtině: Elektrostatické generátory
Název v anglickém jazyce: Electrostatics generators
Klíčová slova: elektrostatika, generátor, experiment
Klíčová slova anglicky: electrostatics, generator, experiment
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.10.2011
Datum zadání: 17.10.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.11.2011
Datum a čas obhajoby: 18.06.2012 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:25.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2012
Oponenti: RNDr. Zdeněk Šabatka
 
 
 
Zásady pro vypracování
1) Seznámit se s principy činnosti a dle možnosti i s detaily konstrukce vybraných elektrostatických generátorů (van de Graafův generátor, Wimhurstova indukční elektrika ev. dalších).
2) Provést rešerši článků věnovaných výkladu činnosti a úpravám elektrostatických generátorů a jejich využití ve výuce fyziky (v časopisech Am.J.Phys., Phys.Educ. ev. dalších)
3) Alespoň orientačně proměřit základní vlastnosti školních ev. dalších dostupných pomůcek generujících elektrický náboj a vysoké napětí (indukční elektrika, školní van de Graafův generátor, hračka "magic wand").
4) Vybrat typ elektrostatického generátoru, který by bylo možno sestrojit a který by byl vhodný pro výuku fyziky, zhotovit a ověřit jeho prototyp, orientačně změřit jeho vlastnosti. (Dle možnosti ověřit i nějakou jednoduchou variantu elektrostatického generátoru, který by si učitelé či žáci mohli na školách sami zhotovit, ev. navrhnout případné úpravy některé z existujících pomůcek.)
5) Vytvořit ke zhotoveným či upraveným pomůckám vhodné návody a materiály zahrnující i vysvětlení jejich činnosti a příklady pokusů, které lze s danými pomůckami ve výuce fyziky provádět.
Seznam odborné literatury
1. Moore A.D.: Electrostatics. 2nd ed. Laplacian Press, Morgan Hill, CA, USA, 1997.
2. Ford R.A.: Homemade lightning: Creative experiments in electricity. 3rd ed. McGraw-Hill, 2002.
3. Učebnice elektřiny a magnetismu, např. Sedlák B., Štoll I.: Elektřina a magnetismu, Academia, Praha, 1993.
4. Články z časopisů Am.J.Phys. a dalších dle zadání vedoucího práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK