Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Institut práva stavby a jeho výskyt v českém právním řádu
Název práce v češtině: Institut práva stavby a jeho výskyt v českém právním řádu
Název v anglickém jazyce: The Institution of the Right to Build and its Occurrence in the Czech Legal System
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Jiří Mikeš
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.02.2006
Datum zadání: 15.02.2006
Datum a čas obhajoby: 10.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 10.05.2006
Oponenti: JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK