Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Theme and Motifs of Sexual Indentity in Selected Novels by Jeanette Winterson
Název práce v češtině: Téma a motivy sexuální identity ve vybraných dílech Jeanette WIntersonové
Název v anglickém jazyce: Theme and Motifs of Sexual Indentity in Selected Novels by Jeanette Winterson
Klíčová slova: lesbická literatura, feminismus, sexuální identita, gender
Klíčová slova anglicky: lesbian literature, women and feminism, sexual identity, gender
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.10.2011
Datum zadání: 05.04.2012
Datum a čas obhajoby: 01.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2012
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Bernadette Higgins, M.A.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Lane, Richard J., Rod Mengham, Philip Tew. Contemporary British Fiction. John Wiley & Sons, 2003.
Makinen, Merja. The Novels of Jeanette Winterson. Palgrave Macmillan, 2005.
Ellam, Julie. Love in Jeanette Winterson's Novels. Rodopi. 2010.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this thesis is to analyse selected works by Jeanette Winterson – namely Oranges Are Not the Only Fruit (1985) and Written On the Body (1992) from the perspective of female gender and sexual identities and their construction. It also contains a brief description of the development of English written gay and lesbian literature in the second half of the twentieth century.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK