Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Experiment a výzkum kultury
Název práce v češtině: Experiment a výzkum kultury
Název v anglickém jazyce: Experiment and study of culture
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Václav Soukup, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.10.2011
Datum zadání: 15.10.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 29.04.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.11.2011
Datum proběhlé obhajoby: 29.04.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.
  prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK