Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Právo nekalé soutěže v ČR, SRN a EU
Název práce v češtině: Právo nekalé soutěže v ČR, SRN a EU
Název v anglickém jazyce: Unfair Competition Law in the Czech Republic, Germany and the EU
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.02.2006
Datum zadání: 09.02.2006
Datum a čas obhajoby: 09.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 09.05.2006
Oponenti: JUDr. Zuzana Slováková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK