Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vampýři a vampirizmus v archeologických publikacích z pohledu tafonomie a forenzní antropologie.
Název práce v češtině: Vampýři a vampirizmus v archeologických publikacích z pohledu tafonomie a forenzní antropologie.
Název v anglickém jazyce: Vampires and Vampirism in archaeological publications in terms of taphonomy and forensic anthropology.
Klíčová slova: vampirismus, vampýr, antivampirická opatření, tafonomie, archeologie, forenzní antropologie
Klíčová slova anglicky: vampirism, vampire, antivampiric measure, taphonomy, archeology, forensic anthropology
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jaroslav Brůžek, CSc., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.10.2011
Datum zadání: 14.10.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:14.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2012
Oponenti: RNDr. Petr Velemínský, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Jedná se o bibliografické zpracování tématiky, která budí hluboký zájem médií i široké veřejnosti. Není cílem BP řešit problematiku existence či neexistence vampýrů, mytologie či etnografiem, jakož i literárních předloh, které z nich čerpají. Bibliografické prameny jsou tak rozsáhlé až nepřehledné a nejsou oblastí zájmu práce z bioarcheologie. Víra ve vampýry a materiální důkazy pro ni pak představují funerální praktiky odvozené od specifické situace archeologického kosterního nálezu. Pramenným zdrojem pro BP přestavují archeologické publikace, které kosterní nález jako projev vampirizmu interpretují. Jedná se proto o shromázdění informací (primárních publikací) o funerálních gestech doprovázejících vampyrický pohřeb a jejich kritické zhodnocení z hlediska forenzní antropologie, tafonomie a archeotanatologie.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK