Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Internet a mezinárodní právo soukromé
Název práce v češtině: Internet a mezinárodní právo soukromé
Název v anglickém jazyce: The Internet and International Private Law
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.05.2006
Datum zadání: 02.05.2006
Datum a čas obhajoby: 02.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 02.05.2006
Oponenti: prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK