Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hyaloscyphaceae – současný pohled na fylogenezi a diverzitu
Název práce v češtině: Hyaloscyphaceae – současný pohled na fylogenezi a diverzitu
Název v anglickém jazyce: Hyaloscyphaceae – current view on phylogeny and diverzity
Klíčová slova: Ascomycota, Helotiales, molekulární data, morfologie
Klíčová slova anglicky: Ascomycota, Helotiales, molecular data, morphology
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D.
Řešitel: Kateřina Bundová - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.11.2013
Datum zadání: 22.11.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:16.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 09.06.2014
Oponenti: Mgr. Markéta Šandová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Čeleď Hyaloscyphaceae (Helotiales, Pezizomycotina) obsahuje mikroskopické zástupce s plodnicí typu apothecium pokrytou excipulárními chlupy. Jedná se o saprotrofní druhy rostoucí na rozkládajícím se rostlinném materiálu. Jedná se pravděpodobně o polyfyletický konglomerát různých vývojových linií, ale fylogenetická studie zahrnující alespoň většinu rodů do ní řazených dosud nebyla provedena. Většina studií se zaměřila pouze na typový rod Hyaloscypha. Na druhou stranu existuje velké množství sekvencí z hub náležejících do této skupiny, které ale pocházejí z environmentální DNA a tudíž jsou bez dokladového materiálu.
Cílem práce je podat přehled stávajícího pojetí čeledi Hyaloscyphaceae a syntézu názorů na fylogenezi v rámci skupiny. Součástí práce může být i přehledová tabulka s rody hub řazenými v současnosti do této čeledě.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK