Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Euroskepticismus nizozemských a lucemburských politických stran na příkladu jejich kampaní proti přijetí Smlouvy o Ústavě pro Evropu
Název práce v češtině: Euroskepticismus nizozemských a lucemburských politických stran na příkladu jejich kampaní proti přijetí Smlouvy o Ústavě pro Evropu
Název v anglickém jazyce: Euroscepticism of Dutch and Luxembourgian Political Parties on the Example of their Campaigns against the Adoption of the Treaty Establishing a Constitution for Europe
Klíčová slova: euroskepticismus, Nizozemsko, Lucembursko, Smlouva o Ústavě pro Evropu, Evropská Unie, referendum
Klíčová slova anglicky: euroscepticism, Netherlands, Luxembourg, Treaty establishing a Constitution for Europe, European Union, referendum
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra evropských studií (23-KZS)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Petr Drulák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.10.2011
Datum zadání: 14.10.2011
Datum a čas obhajoby: 19.06.2012 00:00
Místo konání obhajoby: FSV UK Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2012
Oponenti: prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Použitá literatura
Primární literatura z internetových stránek politických stran
Socialistická strana
Socialistische Partij. „Standpunten: Europese zaken.“ Accessed May 5, 2012. http://www.sp.nl/europa/standpunten/.
Socialistische Partij. „Standpunten: van A tot Z.“ Accessed May 5, 2012. http://www.sp.nl/standpunten/.
Socialistische Partij. „Veel gestelde vragen over de Europese grondwet.“ Accessed March 3, 2012. http://www.sp.nl/nieuws/actie/grondwet/faq.shtml.
Socialistische Partij. „Weet waar je ja tegen zegt.“ Accessed May 5, 2012. http://www.sp.nl/nieuws/actie/grondwet/weet_waar_je_ja_tegen_zegt.shtml.
Socialistische Patij. „Tien bedenkingen grondwet.“ Accessed May 5, 2012. http://www.sp.nl/nieuws/actie/grondwet/tien_bedenkingen_grondwet.pdf.

Wildersova skupina
Geert Wilders Weblog. „Speech Geert Wilders, Gatestone Institute, New York, April 30.“ Accessed May 5, 2012. http://www.geertwilders.nl/index.php/in-english-mainmenu-98/in-the-press-mainmenu-101/77-in-the-press/1781-speech-geert-wilders-new-york-april-30.
Geert Wilders Weblog. „The Rotterdam Speech.“ Accessed May 5, 2012. http://www.geertwilders.nl/index.php/in-english-mainmenu-98/rotterdam-speech-mainmenu-118.
Partij voor de Vrijheid. „PVV Europese Visie.“ Accessed March 17, 2012. http://www.pvveuropa.nl/.
Partij voor de Vrijheid. „PVV Visie.“ Accessed May 5, 2012. http://pvv.nl/index.php/visie.html.
University of Groningen. „Onafhankelijkheidsverklaring.“ Accessed May 5, 2012. http://www.rug.nl/dnpp/politiekePartijen/PvV/verklaring.pdf.

Reformní strana
Staatkundige Gereformeede Partij. „EU-Gronwet maakt verkeerde keuzes.“ Accessed May 5, 2012. http://www.sgp.nl/Page/sp8/ml1/from_sp_id=143/nctrue/system_id=989/so_id=86/Index.html
Staatkundige Gereformeede Partij. „SGP: Grondwet slaat de verkeerde weg in.“ Acessed May 5, 2012. http://www.europese-grondwet.nl/o/referendum/sgp.html.
Staatkundige Gereformeede Partij. „Tien speerpunten van de SGP.“ Accessed May 5, 2012. http://www.sgp.nl/Home/Standpunten/Tien_speerpunten_van_de_SGP.

Křesťanská unie
ChristenUnie. „Argumenten tegen de Europese Grondwet.“ Acessed May 5, 2012. http://www.christenunie.nl/k/nl/news/view/42789.
ChristenUnie. „Summary of the ChristenUnie Election Programme for 2010-2014.“ Accessed May 5, 2012. http://www.christenunie.nl/l/library/download/Z3W8eDX6Saad_a_TpT_a_RwKLwkHgXKy9s_a_Xy/ChristenUnie+Summary+Election+Programme+2010-2014.pdf .
ChristenUnie. „Tien motiven om tegen te stemmen.“ Accessed May 5, 2012. http://www.christenunie.nl/k/nl/news/view/41216.

Akční výbor pro demokracii a penzijní spravedlnost
Alternativ Demokratesch Reformpartei. „2009 europaprogramm.“ Accessed May 5, 2012. http://adr.lu/images/pdfdocs/wahlprogrammer/2009_europaprogramm.pdf.
Alternativ Demokratesch Reformpartei. „Grondsazprogramm.“ Accessed May 5, 2012. http://adr.lu/images/pdfdocs/wahlprogrammer/2006_grondsazprogramm.pdf.
Alternativ Demokratesch Reformpartei. „Programme de l’ADR pour les élections européennes.“ Accessed May 5, 2012. http://adr.lu/images/pdfdocs/wahlprogrammer/2004_europe_fr.pdf.
Intenet Memory. „Das NEIN der Franzosen: Eine Chance für ein demokratischeres und sozialeres Europa.“ Accessed May 5, 2012. http://collections.europarchive.org/ea/20050926133405/http://www.adr.lu/.
Internet memory. „Referendum sollte stattfinden.“ May 5 2012. http://collections.europarchive.org/ea/20050926133405/http://www.adr.lu/index_akt.htm.
Internet memory. „Stellungnahme des ADR zum Ausgang des Referendums.“ Accessed May 5, 2012. http://collections.europarchive.org/ea/20050926133405/http://www.adr.lu/index_akt.htm.
Internet memory. „Türkei-Beitritt und EU-Verfassungsvertrag.“ Accessed May 5, 2012. http://collections.europarchive.org/ea/20050926133405/http://www.adr.lu/.

Levice
Association pour la Taxation des Transactions Financières pour l'Aide aux Citoyens. „Pour l’Europe, je dis NON à ce Traité constitutionnel.“ Accessed May 5, 2012. http://www.luxembourg.attac.org/archives/argu_non.htm.
Déi Lénk. „Campagnes.“ Accessed May 5, 2012. http://www.dei-lenk.lu/campagnes/notre-travail-nos-droits/presentation.
Déi Lénk. „Déclaration de déi Lénk sur l’Union Européenne: Refonder l’Union Européenne!“ Accessed May, 5 2012. http://www.dei-lenk.lu/node/1805.

Sekundární literatura
Aarts, Kees and Henk van der Kolk. „Understanding the Dutch “No”: The Euro, the East, and the Elite.” Political Science and Politics 39, No. 2 (2006): 243-246.
Andeweg, Rudy B. and Galen A. Irwin. Governance and Politics of the Netherlands. New York: Palgrave Macmillan, 2005.
Atikcan, Ece Ozlem. „‘Framing’ the European Union: Explaining the 2005 Constitutional Referenda Results.“ PhD diss., McGill University, 2010.
Bossaert, Danielle. „Luxembourg: flexible and pragmatic adaptation.“ In Fifteen into one? The European Union and its member states, edited by Wolfgang Wessels et al., 298-314. Manchester: Manchester University Press, 2003.
Hausemer, Piere. „Luxembourg’s Referendum on the European Constitutional Treaty.“ EPERN Referendum Briefings No. 14, Sussex European Institute, 2005.
Hearl Derek. „Luxembourg and Belgium.“ In The 1999 elections to the European Parliament, ed. Juliet Lodge, 45-59. Houndmills: Palgrave, 2001.
Hylarides, Peter C. „The Netherlands: From Euroscepticism to Europhoria.” Contemporary Review 279, No. 1683 (2001): 225–230.
Hylarides, Peter C. „Voters in the Netherlands defy the European Constitution.” Contemporary Review 287, No. 1675 (2005): 86-91.
Kaniok, Petr. „Stranický euroskepticismus: teoretické modely klasifikace politických stran podle opozičních postojů k evropské integraci.“ In Euroskepticismus a země střední a východní Evropy, edited by Vlastimil Havlík and Petr Kaniok. 9-22. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2000.
Katz, Richard S. „Euroscepticism in Parliament: A Comparative Analysis of the European and National Parliaments.“ In Opposing Europe?: The Comparative Party Politics of Euroscepticism Volume 2: Comparative and theoretical perspectives, edited by Paul Taggart and Aleks Szczerbiak. 150-180. New York: Oxford University Press, 2008.
Kopecký, Petr and Cas Mudde. „The Two Sides of Euroscepticism. Party position on European Integration in East Central Europe.“ European Union Politics 3, No. 3 (2002): 297-327.
Kopeček, Lubomír. „Euroskeptici, europeanisté, euroentuziasté, eurofobové – jak s nimi pracovat?“ Politologický časopis 11, No. 3 (2004): 240-262.
Kopeček, Lubomír. „Lucembursko.“ In Politické strany moderní Evropy: analýza stranicko – politických systémů, edited by Maxmilián Strmiska, 166–173. Praha: Portál, 2005.
Kopeček, Lubomír. „Nizozemsko.“ In Politické strany moderní Evropy: analýza stranicko – politických systémů, edited by Maxmilián Strmiska, 139-165. Praha: Portál, 2005.
Rovný, Jan. „Conceptualising Party-based Euroscepticism: Magnitude and Motivation.“ In Does Euroscepticism have a passport? Collegium No. 29 (2004): 31–48.
Říchová, Blanka et al. Západoevropské politické systémy. Praha: Oeconomica, 2009.
Saikeviciute, Kristina. „Luxembourg.“ In The European Constitution and its Ratification Crisis, edited by Nina Eschke and Thomas Malick, 23-26. Bonn: Center for European Integration Studies, 2006.
Taggart, Paul and Aleks Szczebiak. „Introduction: Opposing Europe? The Politics of Euroscepticism in Europe.“ In Opposing Europe?: The Comparative Party Politics of Euroscepticism Volume 1: Case Studies and Country Surveys, edited by Paul Taggart and Aleks Szczerbiak, 1-15. New York: Oxford University Press, 2008.
Taggart, Paul and Aleks Szczerbiak. „The Party Politics of Euroscepticism in EU Member and Candidate States.“ OERN Working Paper No. 6, 2002.
Taggart, Paul and Aleks Szczerbiak. “Parties, positions and Europe: Eurosceptism in the European Union candidate states of Central and Eastern Europe.” SEI working paper No. 46, Sussex European Institute, 2001.
Taggart, Paul. „A Touchstone of Dissent: Euroscepticism in Contemporary Western European Party Systém.“ European Journal of Political Research 33 (1998): 363–388.
Tagliaferro, Luca. „The Netherlands.“ In The European Constitution and its Ratification Crisis, edited by Nina Eschke and Thomas Malick, 19-22. Bonn: Center for European Integration Studies, 2006.
Váška, Jan. „Srovnání britského konzervativního euroskepticismu a independentismu.“ Pražské sociálně vědní studie. Praha: FSV UK, 2006.
Vollard, Hans and Bartho Boer. „Euroscepticism in the Netherlands.“ Paper prepared for the EpsNet conference ‘European in Context: Debating the Project’, Budapest, Central European University, June16-17, 2006.
Vossen, Koen. „Populism in the Netherlands after Fortuyn: Rita Verdonk and Geert Wilders Compared.“ In Perspectives on European Politics and Society 11, No. 1 (2010): 22–38.
Wagner, Sascha. „The Left in Luxembourg.“ In The Left in Europe. Political Parties and Party Alliances between Norway and Turkey, edited by Cornelia Hildebrandt a Birgit Daiber, 30-40. Brusel: Rosa Luxembourg foundation Brussels Office, 2009.

Internetové zdroje
Primární
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste. „European election database.“ Accessed February 25, 2012. http://www.nsd.uib.no/european_election_database/.
European Commission. „The European Constitution: Post-referendum survey in France.“ Accessed May 5, 2012. http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl171_en.pdf.
European Commission. „The European Constitution: Post-referendum survey in Luxembourg.“ Accessed May 5, 2012. http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl173_postref_lu_en.pdf.
European Commission. „The European Constitution: Post-referendum survey in The Netherlands.“ Accessed May 5, 2012. http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl172_en.pdf.
Kiesraad. „Uitslag van de verkiezing van de leden van het Europees Parlement van 4 juni 2009.“ Accessed May 5, 2012. http://www.kiesraad.nl/nl/Overige_Content/Bestanden/pdf_thema/Kerngegevens_2009.pdf.
EUR – Lex. „Smlouva o Ústavě pro Evropu.“ Accessed May 5, 2012. http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2004:310:SOM:CS:HTML.

Sekundární
„In the footsteps of Fortuyn,“ The Independent, May 20, 2005. Accessed May 5, 2012. http://www.independent.co.uk/news/world/europe/in-the-footsteps-of-fortuyn-6145805.html.
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce s názvem „Euroskepticismus nizozemských a lucemburských politických stran na příkladu jejich kampaní proti přijetí Smlouvy o Ústavě pro Evropu“ komparuje kampaně nizozemských a lucemburských odpůrců přijetí Smlouvy o Ústavě pro Evropu před referendem o přijetí této smlouvy v první polovině roku 2005. Výsledkem této práce je zjištění, že nizozemské politické strany byly během kampaně proti přijetí smlouvy aktivnější než lucemburské, nejvýznamněji se do debaty zapojila nizozemská Socialistická strana a frakce Wildersova skupina, jejímž jediným členem byl Geert Wilders. Druhým cílem této práce je komparace argumentů stran, které byly proti přijetí smlouvy, z hlediska teorie dělící euroskepticismus na tvrdý a měkký, jejímiž autory jsou Paul Taggart a Aleks Szczerbiak. Argumenty, které značí tvrdý euroskepticismus, se objevily u lucemburské Levice a nizozemských ortodoxně protestantských stran Křesťanské unie a Reformní strany. Obecně ale převažovaly argumenty chránící národní zájmy obou států, což je jeden ze znaků měkkého euroskepticismu. Proti přijetí této smlouvy se stavěly pouze nevládní strany z okraje politického spektra a jednalo se o strany jak pravicové, tak levicové.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis entitled „Euroscepticism of Dutch and Luxembourgian Political Parties on the Example of their Campaigns against the Adoption of the Treaty Establishing a Constitution for Europe“ compares campaigns of Dutch and Luxembourgian opponents of adoption of the Treaty establishing a Constitution for Europe before the referendum on the adoption of that document in the first half of 2005. This thesis finds out that during the campaign against the adoption of that treaty the Dutch political parties were more active than the Luxembourgian parties and the Dutch Socialist Party and the fraction WildersGroup (which consisted of the only member Geert Wilders) were the most involved in the debate. The second aim of this study is to compare the arguments of the political parties to that treaty, in terms of euroscepticism using Paul Taggart’s and Aleks Szczerbiak’s theory dividing euroscepticism to hard and soft. The arguments indicating hard euroscepticism were held by Luxembourgian party the Left and two Dutch orthodox protestant parties the ChristianUnion and the Reformed Political Party. In general arguments protecting national interests (which is one of the features of soft euroscepticism) prevailed in both countries. Only non-governmental parties from the edge of the political spectrum both left-wing and right-wing were against the adoption of this treaty.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK