Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Budování běloruského "ekonomického zázraku": analýza hospodářské politiky A. Lukašenka v letech 1994-1998
Název práce v češtině: Budování běloruského "ekonomického zázraku": analýza hospodářské politiky A. Lukašenka v letech 1994-1998
Název v anglickém jazyce: Building Belarusian "economic miracle": analysis of economic policy under A. Lukashenka in 1994-1998
Klíčová slova: postsovětské Bělorusko, Lukašenko, hospodářská politika, ekonomický zázrak, politická a ekonomická transformace
Klíčová slova anglicky: Post-Soviet Belarus, Lukashenka, economic policy, economic miracle, political and economic transformation
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Bohdan Zilynskyj, Dr., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.10.2011
Datum zadání: 13.10.2011
Datum a čas obhajoby: 18.06.2013 00:00
Místo konání obhajoby: FSV UK Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2013
Oponenti: Mgr. Karel Svoboda, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK