Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Interaction of Organophosphorus Poisoning Antidotes with Muscarinic and Nitotinic Receptors
Název práce v češtině: Interaction of Organophosphorus Poisoning Antidotes with Muscarinic and Nitotinic Receptors
Název v anglickém jazyce: Interaction of Organophosphorus Poisoning Antidotes with Muscarinic and Nitotinic Receptors
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc., dr. h. c.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.07.2011
Datum zadání: 20.07.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.10.2011
Datum a čas obhajoby: 23.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.07.2011
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2011
Oponenti: prof. PharmDr. František Trejtnar, CSc.
  prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK