Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Alternativní řešení sporů v ČR
Název práce v češtině: Alternativní řešení sporů v ČR
Název v anglickém jazyce: Alternative Dispute Resolution in the CR
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.05.2006
Datum zadání: 05.05.2006
Datum a čas obhajoby: 08.02.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.11.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:13.11.2006
Datum proběhlé obhajoby: 08.02.2007
Oponenti: doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK