Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možnosti ovlivnění hallux valgus ve fyzioterapii
Název práce v češtině: Možnosti ovlivnění hallux valgus ve fyzioterapii
Název v anglickém jazyce: Possibilities of influencing the hallux valgus in physiotherapy
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN (11-00640)
Vedoucí / školitel: Mgr. Zuzana Muchová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.10.2011
Datum zadání: 13.10.2011
Datum a čas obhajoby: 28.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 28.06.2012
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01226)
Oponenti: Mgr. Silvie Táborská
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK