Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The role of TRPV1 receptors in nociceptive signalling at spinal cord level
Název práce v češtině: Úloha TRPV1 receptorů v nociceptivní signalizaci na míšní úrovni
Název v anglickém jazyce: The role of TRPV1 receptors in nociceptive signalling at spinal cord level
Klíčová slova: synapse, bolest, TRPV
Klíčová slova anglicky: synapse, pain, TRPV
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyziologie (31-152)
Vedoucí / školitel: MUDr. Jiří Paleček, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.10.2011
Datum zadání: 12.10.2011
Datum a čas obhajoby: 05.04.2017 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.02.2017
Datum proběhlé obhajoby: 05.04.2017
Oponenti: doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc.
  RNDr. Jan Krůšek, CSc.
 
 
Předběžná náplň práce
Modulace synaptického přenosu v zadním rohu míšním hraje klíčovou úlohu v nociceptivní signalizaci. Studie z poslední doby naznačují velký význam míšních presynaptických TRPV1 (transient receptor potential vanilloid) receptorů, které na periferii působí jako integrátory nociceptivních podnětů. Mechanismy aktivace míšních TRPV1 receptorů a jejich vliv na modulaci synaptického přenosu ale nejsou dosud zcela známy. Předchozí studie také ukázaly vliv řady mediátorů zánětu a cytokinů na funkci TRPV1 receptorů. Cílem práce bude objasnit úlohu presynaptických TRPV1 receptorů a jejich úlohu za kontrolních a patologických podmínek. Bude také zkoumán vliv cytokinů a dalších modulátorů na jejich funkci.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Modulation of synaptic transmission in the spinal cord dorsal horn plays a key role in nociceptive signalling. Recent studies suggested a great importance of spinal presynaptic TRPV1 receptors, that in the periphery are considered as molecular integrators of noxious inputs. The mechanisms of spinal TRPV1 receptors activation and their influence on modulation of synaptic transmission are still under investigation. Previous reports suggested also influence of number of inflammatory mediators and cytokines on the function of TRPV1 receptors. The goal of this project will be to study the role of presynaptic TRPV1 receptors under control and pathological situation. The role of cytokines and other modulators will be investigated.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK