Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výchova k evoluční gramotnosti na středních školách
Název práce v češtině: Výchova k evoluční gramotnosti na středních školách
Název v anglickém jazyce: Towards Evaluation Literacy Education On High-School
Klíčová slova: Evoluce, evoluční gramotnost, evoluční asociace, přírodovědné vzdělávání, středoškolský vzdělávací systém v České republice, středoškolský vzdělávací systém ve Slovinsku.
Klíčová slova anglicky: Evolution, evolutionary literacy, evolutionary associations, science education, secondary education system in the Czech Republic, secondary education system in Slovenia.
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Vedoucí / školitel: RNDr. Alena Drda Morávková, MBA, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.10.2011
Datum zadání: 16.11.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:30.04.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:30.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2015
Oponenti: RNDr. Josef Lhotský, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Radka Dvořáková, Ph.D.
prof. RNDr. Zbyněk Roček, DrSc.
Předběžná náplň práce
Cílem práce je zjistit, zda-li maturující studenti z biologie mají lepší znalosti o evoluci než nematurující studenti. Výsledky byly zjišťovány dotazníkovým šetřením na šesti českých a sedmi slovinských středních školách v průběhu dvou let. Práce prokázala lepší evoluční faktografické znalosti u studentů maturujících z biologie. Výsledkem práce je i zmapování evolučních asociací u studentů gymnázií a porovnání vzdělávací úrovně evoluční gramotnosti v České republice a ve Slovinsku.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this thesis is to determine whether students planning to také the high school-leaving examination from biology have a better understanding of evolution in comparison to those taking the examination from a different subject. The data were collected by means of a questionnaire having been completed at six Czech and seven Slovenian high schools over a period of two years. The thesis proved that students taking the school-leaving examination from biology have better knowledge of evolution. The thesis also maps the evolution association of high school students and makes a comparison between the quality of evolution literacy in the Czech Republic and in Slovenia.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK