Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Role Dlx genů v odontogenezi a kraniogenezi bichira
Název práce v češtině: Role Dlx genů v odontogenezi a kraniogenezi bichira
Název v anglickém jazyce: Dlx genes in odontogenesis and craniofacial mophogenesis in bichirs
Klíčová slova: bichir, zuby, faryngeální oblouky, dentice, evoluce, embryonální vývoj
Klíčová slova anglicky: bichir, teeth, pharyngeal arch, dentition, evolution, development
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: Mgr. Robert Černý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.10.2011
Datum zadání: 24.01.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:22.08.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:14.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2014
Oponenti: Mgr. Oldřich Zahradníček, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK