Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Erótova role v Platónově dialogu Faidros
Název práce v češtině: Erótova role v Platónově dialogu Faidros
Název v anglickém jazyce: The role of Eros in the Plato's Phaedrus
Akademický rok vypsání: 2000/2001
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.10.2011
Datum zadání: 12.10.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.10.2011
Datum a čas obhajoby: 19.09.2000 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2000
Odevzdaná/finalizovaná: ne
Oponenti: doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK