Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza tvorby Miloše Formana v kontextu kinematografie 60. let
Název práce v češtině: Analýza tvorby Miloše Formana v kontextu kinematografie 60. let
Název v anglickém jazyce: An Analysis of the Works of Miloš Forman in the Context of 1960s Cinema
Klíčová slova: nová vlna, film, miloš forman
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Kreativní modul (24-CR)
Vedoucí / školitel: PhDr. Václav Hájek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.10.2011
Datum zadání: 11.10.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2012
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Hames, P. Československá nová vlna.
Přádná, S. Miloš Forman: filmař mezi dvěma kontinenty.
Žalman, J. Umlčený film.

Předběžná náplň práce
Lze předemigrační filmovou tvorbu Miloše Formana považovat za zástupnou či typickou v kontextu nových vln, a to jak z hlediska dobového přijetí, tak dnešního hodnocení?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK