Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mechanismy rezistence Staphylococcus aureus k MLSB antibiotikům u pacientů s cystickou fibrózou
Název práce v češtině: Mechanismy rezistence Staphylococcus aureus k MLSB antibiotikům u pacientů s cystickou fibrózou
Název v anglickém jazyce: Mechanisms of MLSB resistance in Staphylococcus aureus in patients with cystic fibrosis
Klíčová slova: cystická fibróza, rezistence, MLSB antibiotika, Staphylococcus aureus, SCV, hypermutabilita, geny erm
Klíčová slova anglicky: cystic fibrosis, resistance, MLSB antibiotics, Staphylococcus aureus, hypermutability, small colony variants, erm genes
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: doc. MVDr. Oto Melter, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.10.2011
Datum zadání: 18.10.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:24.08.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:27.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2012
Oponenti: RNDr. Petra Lišková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK