Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Debugger interface for Java PathFinder model checker
Název práce v češtině: Debugger interface pro Java PathFinder model checker
Název v anglickém jazyce: Debugger interface for Java PathFinder model checker
Klíčová slova: debugování, Java PathFinder, Java Debug Wire Protocol agent, Java Platform Debugger Architecture
Klíčová slova anglicky: debugging, Java PathFinder, Java Debug Wire Protocol Agent, Java Platform Debugger Architecture
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Jančík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.03.2013
Datum zadání: 15.03.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.03.2013
Datum a čas obhajoby: 27.01.2014 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.12.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:06.12.2013
Datum proběhlé obhajoby: 27.01.2014
Oponenti: RNDr. Jakub Yaghob, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Java PathFinder is a state-of-the-art code model checker developed by NASA. It is a JVM specialized for the detection of low-lever errors and races (scheduling dependent bugs).
The goal of this thesis is to implement the Java Platform Debugger Architecture for JPF so that standard IDEs can be used to debug programs being verified, which is demanded by JPF users. Using standard debugging facilities of the IDE will help users to understand the errors found by JPF, ease the development of new extensions, models of environments, and also ease detection of the roots of state-space explosion.
In the thesis the author should also document and solve issues arisen by specific properties of the JPF not expected by JPDA. The implementation should be integrated into common Java IDE (preferably Eclipse).


Seznam odborné literatury
Java PathFinder - http://babelfish.arc.nasa.gov/trac/jpf
Java Platform Debugger Architecture - http://java.sun.com/javase/technologies/core/toolsapis/jpda/

Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Java PathFinder is a state-of-the-art code model checker developed by NASA. It is a JVM specialized for detection of low-lever errors and races (scheduling dependent bugs).
The goal of this thesis is to create a debugger for the JPF virtual machine, which is demanded by JPF users. The debugger will help users to understand the errors found by JPF, will ease the development of new extensions, models of environments, as well as the detection of the roots of state-space explosion.
The main part of the work consists of the implementation of the Java Platform Debugger Architecture, so that standard IDEs can be used to debug programs executed by JPF.
The implementation should be integrated into Eclipse IDE (possibly using eclipse-jpf project) to start debugging easily.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK