Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Imunitní odpověď hostitele při neuroinfekcích způsobených parazitickými helminty.
Název práce v češtině: Imunitní odpověď hostitele při neuroinfekcích způsobených parazitickými helminty.
Název v anglickém jazyce: Host immune response in neuroinfections caused by parasitic helminths.
Klíčová slova: centrální nervový systém, astrocyty, mikroglie, neuroschistosomóza, neurocysticerkóza, neurotoxokaróza, imunitní odpověď, cytokiny, protilátky
Klíčová slova anglicky: central nervous system, astrocytes, microglia, neuroschistosomiasis, neurocysticercosis, neurotoxocarosis, immune response, cytokines, antibodies
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra parazitologie (31-161)
Vedoucí / školitel: RNDr. Lucie Panská, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.10.2011
Datum zadání: 11.10.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:14.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2012
Oponenti: Mgr. Jitka Štáfková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce je shrnout dosavadní poznatky o imunitní odpovědi hostitele při invazi jeho centrálního nervového systému vybranými helminty, konkrétně rody Schistosoma, Taenia a Toxocara.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK