Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Třídní schůzky jako jeden ze způsobů kontaktu rodiče a učitele
Název práce v češtině: Třídní schůzky jako jeden ze způsobů kontaktu rodiče a učitele
Název v anglickém jazyce: Class meetings as a way of contact between parents an teachers
Klíčová slova: Škola, Učitel, Rodina, Třídní schůzky
Klíčová slova anglicky: School, Teacher, Familly, Class meetings
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Ivana Tvrzová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.10.2011
Datum zadání: 11.10.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.03.2012
Datum a čas obhajoby: 05.09.2012 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.07.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:29.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Zuzana Borovičková, DiS.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Úvod do pojmu
2. Vznik a vývoj třídních schůzek
3. Třídní schůzky z pohledu rodičů
4. Třídní schůzky z pohledu učitele
5. Třídní schůzky z pohledu žáka
6. Třídní schůzky na konkrétní škole
7. Význam třídních schůzek pro vztahy rodič, žák, škola (učitel)
8. Závěr, resumé
9. Použitá literatura
Seznam odborné literatury
Rabušicová, M., Škola a (versus) rodina, Masarykova univerzita, Brno 2004
Kádner, O., Rodina a škola, Vilímek, Praha 1916
Singerová-Nečesaná, J. Rodina a škola ve výchovné spolupráci, SPN, Praha 1985
Kučerová, T., Komunikace a spolupráce rodiny a školy na prvním stupni ZŠ, PedF, Praha 2008
Křoustková, M., Třídní schůzky na základní škole - mají třídní schůzky smysl?, PedF, Praha 2008
Škola jako místo setkávání [CD-ROM]. 2010[cit. 2012-01-19]. Dostupné z: FFUK Celetná 20
Hanzalová, K., Komunikace mezi rodiči a školou na třídních schůzkách, PedF, Praha 2007
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK