Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Průměr/průměrné hodnoty ve fyzikálním vzdělávání
Název práce v češtině: Průměr/průměrné hodnoty ve fyzikálním vzdělávání
Název v anglickém jazyce: Mean/average values in physics education
Klíčová slova: průměr, žáci, vzdělávání, fyzika
Klíčová slova anglicky: mean, physics, education
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Vedoucí / školitel: RNDr. Martina Kekule, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
1. Seznámit se s dostupnou českou a zahraniční literaturou (v angličtině) ohledně přístupu ke konceptu "průměru/průměrné hodnoty".

2. Vytipovat udávané běžné průměrné hodnoty z praxe a zjistit, jak se tyto průměrné hodnoty zjišťují (např. denní teplota).

3. Připravit metodický materiál pro učitele nebo pracovní listy pro studenty.

4. Případně provést malé zpětnovazební šetření.
Seznam odborné literatury
České učebnice fyziky, sbírky úloh
Americké učebnice fyziky zaměřené na konceptuální výuku
...
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK