Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Názory žáků středních škol na způsoby vědeckého poznávání
Název práce v češtině: Názory žáků středních škol na způsoby vědeckého poznávání
Název v anglickém jazyce: EPISTEMOLOGICAL BELIEFS ASSESSMENT FOR Physics
Klíčová slova: vědecké poznávání, žáci, střední škola, fyzika
Klíčová slova anglicky: pupils, students, secondary level, physics, epistemological beliefs
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Vedoucí / školitel: RNDr. Martina Kekule, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Úkolem bakalanta/bakalantky je:
1. Seznámit se s dotazníkem EBAPS - EPISTEMOLOGICAL BELIEFS ASSESSMENT FOR PHYSICAL SCIENCE/ Hodnocení epistemologických názorů na fyziku a chemii

2. Provést revizi odborného překladu (vlastní a dalšími vybranými odborníky).

3. Zadat dotazník žákům na středních školách.

4. Zpracovat získané výsledky.

5. Vybrané výsledky prezentovat na webových stránkách viz upoutávka.
Seznam odborné literatury
http://kdf.mff.cuni.cz/vyzkum/nastroje.php
Předběžná náplň práce
Stručné informace o nástroji jsou dostupné zde: http://kdf.mff.cuni.cz/vyzkum/nastroje.php


 
Univerzita Karlova | Informační systém UK