Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Proměny Javornicka v období industrializace českých zemí (1800 - 1930)
Název práce v češtině: Proměny Javornicka v období industrializace českých zemí (1800 - 1930)
Název v anglickém jazyce: The Transformation of the Town Javorník and the Surrounding Area during the Period of Industrialization (1800 - 1930)
Klíčová slova: industrializace, proměny malého města, krajiny
Klíčová slova anglicky: industrialization, transformation of a small town, landscape
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Antropologická studia (24-KOA)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.10.2011
Datum zadání: 10.10.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2012
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. et Mgr. Karolína Pauknerová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
studium písemných, ikonografických a kartografických pramenů dané oblasti, terénní studium
Seznam odborné literatury
MATOUŠEK, Václav: Čechy krásné, Čechy mé. Proměny krajiny Čech v době industriální, Krigl, Praha 2010
HLUŠIČKOVÁ, H. a kol.: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Libri, Praha 2001
JAKUBEC, I. - JINDRA, Z.: Dějiny hospodářství českých zemí od počátku industrializace do konce habsburské monarchie, Karolinum, Praha 2006
MACHAČOVÁ, J. - MATĚJČEK, Jiří: Malé město v českých zemích v 19. století a jeho vliv na fungování společnosti (úvodní studie). In: MACHAČOVÁ, Jana - MATĚJČEK, Jiří (eds.): Studie k sociálním dějinám 19. století 3. Opava 1993, s. 112-168
PACHL, H.: Jauernig und das Jauerniger Ländchen, Regensburg 1983
Předběžná náplň práce
Vymezení pojmu industriálizace, stručný popis hospodářského, politického apod. vývoje dané oblasti, chronologické zmapování prvků procesu industrializace působících v dané oblasti, cílem je vytvoření portrétu města a jeho krajiny s důrazem na časoprostorové vrstvy proměn. Interpretace zjištěných informací.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This paper tries to draw up the changing portrait of the town Javornik in Silesia, his nearest area and landscape within the technical, economic, cultural and social change during the process of industrialization. Methodological basis: british industrial archeology, i.e. complex anthropological studium of industrial period, culture and society with emphasis on spacetime relations.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK