Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza antioxidačních systémů, morfologických a fyziologických parametrů u dvou odrůd bobu (Vicia faba L.) během stresu suchem
Název práce v češtině: Analýza antioxidačních systémů, morfologických a fyziologických parametrů u dvou odrůd bobu (Vicia faba L.) během stresu suchem
Název v anglickém jazyce: Analysis of antioxidant systems, morphological and physiological parameters in two faba bean (Vicia faba L.) cultivars during drought stress
Klíčová slova: Sucho, stres, antioxidanty, Vicia faba L., odrůdy, fotosyntéza, morfologie, rostliny
Klíčová slova anglicky: Drought, stress, antioxidants, Vicia faba L., genotypes, photosynthesis, morphology, plants
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: RNDr. Marie Kočová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.10.2011
Datum zadání: 16.12.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:06.05.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:06.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2013
Oponenti: RNDr. Naďa Wilhelmová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK